Nyheder


Flagdag 5. September 2023

DSL præsidiemedlem for Nordjylland lægger buket ved Soldatens Sten i
Aalborg.

. 


Dybbøl Banke 2023

DSL Præsident Christian Arildsen havde fornøjelsen at lægge krans på Dybbøl Banke 18. april 2023 i anledning af 159 års dagen for slaget ved Dybbøl.
Henning Terndrup bar DSL fanen.Flagdag 2022.

Præsident holdt tale ved bjerget i Helberskov i anledning af flagdagen 5. september. Uniformen var på i anledning af uddeling af børnemedaljer, så drengene kunne få sig en oplevelse.
På bjerget overgav den sidste tyske enhed sig til til briterne den 10.maj 1945.Danske Feltartilleriforeningers 100 års Jubilæum.

Torsdag den 9. juni 2022 deltog præsidenten i fejring og højtideligholdelse af Danske Feltartilleriforeningers 100 års Jubilæum. Dagen startede med kransenedlægning ved mindemonumentet for de faldne i Helmand og affyring af dansk løsen. Efter en rundvisning på Panser- og Artillerimuseet i Oksbøl var det festmiddag på Oksbøl Kaserne.
Foto: Danske Artilleriregiment  Foto: Danske Artilleriregiment


Peace Keepers Day i Kastellet.

Søndag den 29. maj 2022 deltog præsidenten med fanebærer i Peace Keepers Day i Kastellet.  Sammen med en række andre organisationer lagde præsidenten krans ved mindesmærket for Danmarks Faldne.
Foto: Monica Sass Bell, Kastellet. Foto: Monica Sass Bell, Kastellet


Veterancentrets konference "Viden om Veteraner" i Ringsted.

Præsident DSL har den 11. maj deltaget i Veterancentrets konference " Viden om Veteraner" i Ringsted. Mange spændende foredrag om fremtidens konflikter, fremtidens unge og anerkendelse af veteranerne.
Atlantsammenslutningens konference om Forsvaret i NATO og EU.

Præsident DSL deltog 9.maj 2022 i Atlantsammenslutningens konference om Forsvaret i NATO og EU. Blandt indlægsholderne var udenrigsminister Jeppe Kofod, forsvarsminister Morten Bødskov og en række professorer og specialister inden for EU lov samt forsvarseksperter.
Kransenedlæggelse i Viborg i anledning af befrielsesdagen.

Præsident DSL deltog den 5. maj 2022 i kransenedlæggelse i Viborg i anledning af befrielsesdagen. Sammen med Prinsens Livregiments Soldaterforening, Dragonforeningen samt regimentschef, oberst Anders Poulsen.
Landsrådet ved Dybbøldagen 18. april 2022.

Dybbøldagen 18. april 2022  Dybbøldagen 18. april 2022Overrækkelse af Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld indsats
.Præsidenten deltog 3. december 2021 sammen med resten af DSM ledergruppe samt oberst Jess Møller Nielsen, oberst Susanne Bach Bager, formanden for Fonden Danske Veteranhjem Christian Kurt Nielsen og sekretariatsleder Dorte Skov i afskedsceremoni for oberst K.E.Nielsen, der forlader bestyrelsen i Fonden Danske Veteranhjem. Oberst K.E.Nielsen fik overrakt Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld indsats ved den lejlighed.


Veterancenterets 10års jubilæum
.


Præsidenten deltog den 1.december 2021 sammen med fane og fanebærer i Veterancenterets 10års jubilæum med efterfølgende julegudstjeneste i Sct. Bendts kirke i Ringsted. Kaptajn Henrik Hansen fremførte Minder der bringer Minder skrevet af oberstløjtnant (Ret’d) Klaus Niebuhr.


Katrine Scmitts bog - Da tyskerne kom
.


Katrine Scmitts bog Da tyskerne kom kan erhverves med 10% rabat til fordel for danske veteraner og personel i aktiv tjeneste og dem som har været i tjeneste. 
Rabatkoden gælder fra i dag og indtil den 8. november og giver 10% rabat. Rabatkoden er DANMARK.
 


Genindvielse af veteranhjem Midtjylland.

Presidenten deltog i dag d. 4. oktober 2021 i genindvielse af veteranhjem Midtjylland,
hvor ca. 100 personer overværede Hans Kongelige Højhed Kronprinsen klippe snoren.
Efterfølgende var der rundvisning og taler fra Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard,
veteranhjemmets bestyrelsesformand Peter Suárez Bjørndal samt Realdanias direktør.
Efter receptionen var der en meget underholdende koncert ved Kim Larsen imitatoren Jan Lune Carlsen.

10 års veteranhjem jubilæum.

29. September fejrede veteranhjem Nordjylland sit 10 års jubilæum.
Der var taler fra garnisonskommandant oberst Jess Møller Nielsen og Fonden Danske Veteranshjems bestyrelsesformand Christian Kurt Nielsen.
Oberst Jess uddelte tillige børnemedaljer.
 
Præsidenten havde landsrådets vimpel med.

Markering af DADV 100 års jubilæum


Præsident med fane og fanebærer deltog den 25. juni 2021 i markering af De Allieredes Danske Våbenfællers 100 års jubilæum.
Ceremonien startede med en kransenedlæggelse i Churchill parken til toner fra sækkepibespil, efterfulgt af en kirkelig ceremoni i St. Albans Church. Dernæst en kransenedlæggelse ved Vore Faldne statuen ved Kongeporten til musik af hjemmeværnsorkesteret samt en sækkepibespiller. Dagen blev afsluttet med en reception i Kastellet.
En smuk og mindeværdig ceremoni. Flere billeder her

DADV 100års jubilæum

 Informationscenteret i Kastellet

Arbejdet med at renovere Kommandantgården i Kastellet til brug for et kommende informationscenter i tilknytning til Monumentet er nu stort set afsluttet.

Allerede nu har Styregruppen, der ledes af general H.J. Helsø, nedsat et par undergrupper til forberedelse af indretningen. Dette arbejde koordineres af oberstløjtnant Erik Pedersen - tidligere informationschef i Hjemmeværnskommandoen, og koncentrerer sig sideløbende med indsamling af fakta, foto, arkivalier etc.
En særskilt gruppe forbereder IT-platforme.

Længere fremme i processen skal det afklares, hvorledes et kustodehold kan etableres, der kan varetage den daglige informationsformidling og betjening af publikum, - ikke mindst skoleklasser etc.
Veteranforum underlagt Veterancenteret

Som et led i omstruktureringer i Forsvaret er kompetencerne i Veteranforum ændret og er nu lagt ind under Veterancenteret under ledelse af centerchefen.
Der er udarbejdet et nyt kommissorium for området.


I Veteranforum er samlet alle kræfter og kompetencer relateret til veteransagen - gensidig orientering, dele viden og erfaringer, fremlægge ideer og fremsætte forslag - alt med formål at skabe øget værdi for veteranerne.

I Veteranforum indgår frivillige og faglige organisationer og en lang række myndigheder, der mødes to gange årligt.

DSM (Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd) er repræsenteret i Veteranforum.
DSM

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd

www.dsm-soldat.dk


Regler og procedurer ved støtte fra Forsvaret


DSM har indgået en vejledende aftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) om soldaterforeningernes muligheder og vejledende procedurer for at anvende Forsvarets faciliteter, herunder mødelokaler, forplejningsmuligheder etc.
Aftalen er i daglig tale benævnt ‘traditionsplejeaftalen‘.

En 6. udgave af aftalen er indgået i august 2015 - og vil af de omfattede soldaterforeninger / forsvarsbroderselskaber kunne rekvireres hos DSM.

Status på aftalen med Forsvarsministeriet/FES vil løbende være opdateret på www.dsm-soldat.dk


Fakta om DSM

_________________

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd er stiftet i 2006 og er sammensat som et koordinerende ledersamvirke af Danske Soldaterforeningers Landsraad, Marineforeningen, De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber og Flyvevåbnets Soldaterforening.

DSM repræsenterer i 2017 50.437 medlemmer i den danske soldaterforeningsbevægelse.

Ledergruppens formand er kommandørkaptajn Steen E. Engstrøm, landsformand for Danmarks Marineforening.

Læs mere her om:  DSM organisationsoversigt

Billedarkiv

Aktivitetskalender

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: template/bund.php

Line Number: 11

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Iderummet.dk