NyhederKatrine Scmitts bog - Da tyskerne kom.

Katrine Scmitts bog Da tyskerne kom kan erhverves med 10% rabat til fordel for danske veteraner og personel i aktiv tjeneste og dem som har været i tjeneste. 
Rabatkoden gælder fra i dag og indtil den 8. november og giver 10% rabat. Rabatkoden er DANMARK.
 


Genindvielse af veteranhjem Midtjylland.

Presidenten deltog i dag d. 4. oktober 2021 i genindvielse af veteranhjem Midtjylland,
hvor ca. 100 personer overværede Hans Kongelige Højhed Kronprinsen klippe snoren.
Efterfølgende var der rundvisning og taler fra Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard,
veteranhjemmets bestyrelsesformand Peter Suárez Bjørndal samt Realdanias direktør.
Efter receptionen var der en meget underholdende koncert ved Kim Larsen imitatoren Jan Lune Carlsen.

10 års veteranhjem jubilæum.

29. September fejrede veteranhjem Nordjylland sit 10 års jubilæum.
Der var taler fra garnisonskommandant oberst Jess Møller Nielsen og Fonden Danske Veteranshjems bestyrelsesformand Christian Kurt Nielsen.
Oberst Jess uddelte tillige børnemedaljer.
 
Præsidenten havde landsrådets vimpel med.

Markering af DADV 100 års jubilæum


Præsident med fane og fanebærer deltog den 25. juni 2021 i markering af De Allieredes Danske Våbenfællers 100 års jubilæum.
Ceremonien startede med en kransenedlæggelse i Churchill parken til toner fra sækkepibespil, efterfulgt af en kirkelig ceremoni i St. Albans Church. Dernæst en kransenedlæggelse ved Vore Faldne statuen ved Kongeporten til musik af hjemmeværnsorkesteret samt en sækkepibespiller. Dagen blev afsluttet med en reception i Kastellet.
En smuk og mindeværdig ceremoni. Flere billeder her

DADV 100års jubilæum

 Informationscenteret i Kastellet

Arbejdet med at renovere Kommandantgården i Kastellet til brug for et kommende informationscenter i tilknytning til Monumentet er nu stort set afsluttet.

Allerede nu har Styregruppen, der ledes af general H.J. Helsø, nedsat et par undergrupper til forberedelse af indretningen. Dette arbejde koordineres af oberstløjtnant Erik Pedersen - tidligere informationschef i Hjemmeværnskommandoen, og koncentrerer sig sideløbende med indsamling af fakta, foto, arkivalier etc.
En særskilt gruppe forbereder IT-platforme.

Længere fremme i processen skal det afklares, hvorledes et kustodehold kan etableres, der kan varetage den daglige informationsformidling og betjening af publikum, - ikke mindst skoleklasser etc.
Veteranforum underlagt Veterancenteret

Som et led i omstruktureringer i Forsvaret er kompetencerne i Veteranforum ændret og er nu lagt ind under Veterancenteret under ledelse af centerchefen.
Der er udarbejdet et nyt kommissorium for området.


I Veteranforum er samlet alle kræfter og kompetencer relateret til veteransagen - gensidig orientering, dele viden og erfaringer, fremlægge ideer og fremsætte forslag - alt med formål at skabe øget værdi for veteranerne.

I Veteranforum indgår frivillige og faglige organisationer og en lang række myndigheder, der mødes to gange årligt.

DSM (Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd) er repræsenteret i Veteranforum.
DSM

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd

www.dsm-soldat.dk


Regler og procedurer ved støtte fra Forsvaret


DSM har indgået en vejledende aftale med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) om soldaterforeningernes muligheder og vejledende procedurer for at anvende Forsvarets faciliteter, herunder mødelokaler, forplejningsmuligheder etc.
Aftalen er i daglig tale benævnt ‘traditionsplejeaftalen‘.

En 6. udgave af aftalen er indgået i august 2015 - og vil af de omfattede soldaterforeninger / forsvarsbroderselskaber kunne rekvireres hos DSM.

Status på aftalen med Forsvarsministeriet/FES vil løbende være opdateret på www.dsm-soldat.dk


Fakta om DSM

_________________

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd er stiftet i 2006 og er sammensat som et koordinerende ledersamvirke af Danske Soldaterforeningers Landsraad, Marineforeningen, De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber og Flyvevåbnets Soldaterforening.

DSM repræsenterer i 2017 50.437 medlemmer i den danske soldaterforeningsbevægelse.

Ledergruppens formand er kommandørkaptajn Steen E. Engstrøm, landsformand for Danmarks Marineforening.

Læs mere her om:  DSM organisationsoversigt

Billedarkiv

Aktivitetskalender

20/01/2022
Danske Soldaterforeningers Landsraad
Præsidiemøde

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Iderummet.dk