Informationer om og fra LandsrådetLandsrådsmøde 2018

Landsrådet afviklede ordinært LandsrådsmødeÅlborg Kaserner lørdag d. 14. april 2018.
Arrangementet blev traditionen tro indledt med parade og kransenedlægning ved Mindemuren. Mødet blev herefter indledt med gæstetaler generalmajor Jørgen Høll, hvem gav en briefing om Specialkommandoen og det nye forsvarsforlig.

Læs mere i referatet fra mødet her

Se billeder fra Landsrådsmødet her

Næste ordinære landsrådsmøde blev berammet til lørdag d. 06. april 2019Høveltegård.

 


Status for Informationscenter i Kastellet

Læs mere om Status for Informationscentet i Kastellet her

Se kortskitse her

Officielle billeder

I mange soldaterforeninger findes, i de enkelte foreningslokaler eller tilsvarende mødelokaler/-steder, officielle billeder af Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik.

Fra Hendes Majestæts Dronningens Adjudantstab har man tilkendegivet på officiel forespørgsel fra Forsvaret, at det officielle billede af Prins Henrik forbliver hængende, indtil andet besluttes. 
Vi i soldaterforeningsregi er selvsagt friere stillet, men jeg foreslår, der hvor det er relevant, at vi også lader billedet af Prins Henrik forblive hængende.


F. Rytter
Præsident
Danske Soldaterforeningers LandsrådSoldatens og Orlogsgastens Fond

Fondsbestyrelsen måtte i 2017 suspendere udmøntninger efter svigtende afkast kombineret med tidspunkter for udmøntning af afkast. Efter et fondsbestyrelsesmøde 17. oktober 2017 kan nu udmeldes, at der nu påny "er penge i kassen", og ansøgninger modtages på normal vis til behandling / udmøntning i 2018. Fundatsen for fonden findes her nederst på denne side.H.K.H. Kronprinsen udnævnt til æresmedlem af LandsrådetDanske Soldaterforeningers Landsraad har udnævnt Hans Kongelige Højhed Kronprinsen som æresmedlem af Landsrådet. Det fandt sted mandag 18. september 2017 i Frederik VIII Palæ på Amalienborg, hvor Landsrådets præsident Flemming Rytter, vicepræsident Carl Bratved, landsrådssekretær Flemming Martinussen og præsidiemedlem Henrik Gattrup overdrog diplomet til Kronprinsen, og præsidenten motiverede udnævnelsen.
 


 


Nordisk Stævne 2017 i Sverige

Landsrådet deltog i dagene 15. - 18. juni 2017 i det 36. Nordiske Stævne, der efter tur afvikledes af Sveriges Militära Kamratföreningars Riksforbund i militærforlægningen LV 6 i Halmstad. 

 Det Nationale Monument i Kastellet

I respekt for de mange, der har været udsendt fra Danmark til verdens konflikt- og katastrofeområder, og ikke mindst de, som mistede livet under indsatsen, besluttede regeringen i 2009, at der skulle etableres et monument for Danmarks Internationale indsats siden 1948.Monumentet er placeret på Prinsessens Bastion i Kastellet, og det er offentligt tilgængeligt.

Kunstneren Finn Reinbothes monument består af tre rum, der er defineret af granitbeklædte mure med lyssøjler.
Grundstenen til monumentet blev lagt af Statsministeren den 7. april 2011, og monumentet blev indviet af Hendes Majestæt Dronningen på flagdagen den 5. september 2011.

Om praktiske forhold - herunder indberetning om arrangementer - henvises til Kastellets hjemmeside.Landsrådets elektroniske håndbog

Landsrådets vedtægt - klik her

Landsrådets organisationsoversigt - klik her -
 (november 2018)

Landsrådets medlemsoversigt - landsforeningerne - pr. 1. januar 2018 - klik her

Landsrådets informationsstrategi -  klik her

Opstilling ved officielle modtagelser af HMD
-  klik her (udgave 2016)

Soldatens og Orlogsgastens Fond - fundats -  klik her

Bæring af hæderstegn og dekorationer - vejledning   -  klik her

Fanebærere og ceremoniel - vejledning  -  klik her

Handleplan for 2017-2018 - klik her

Valg af regionale præsidiemedlemmer - bestemmelser  -  klik her

Nordisk samarbejde i historisk perspektiv - klik her
 
     

Dybbøl Mølle - i historisk perspektiv  -
  klik her
  
Bestemmelser for Dybbølfonden  -  klik her

Flagning på Dybbøl Banke - klik her


     


Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd

DSM - i historisk perspektiv -
  klik her
 
DSM organisation - diagram - klik her

DSM vedtægt  klik her

Fonden Danske Veteranhjem, fundats 2017 - klik her


Landsrådets butik


Landsrådets butik tilbyder:

Tysklandsmedaljen - mindemedaljen for deltagelse i Den Danske Brigade/Kommando i Tyskland i årene 1947-1958, kan rekvireres ved henvendelse til FN Museet her.

Landsrådets erindringsmedalje - 75 års jubilæum, skal ligeledes rekvireres ved henvendelse til FN Museet.

Landsrådets reversnål, slipsenål og manchetknapper.


Bestilling sendes til vicepræsidenten på mail:Billedarkiv

Aktivitetskalender

15/06/2019
Arrangementskomité
Dannebrogs 800 års jubilæum

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk