Informationer om og fra Landsrådet
DSL Butikken - Genåbner.

Se vores udvalg her.Landsrådsmøde 2020


Landsrådet afviklede ordinært Landsrådsmøde på Skive Kaserne lørdag d. 12. september 2020.
Arrangementet blev traditionen tro indledt med parade og kransenedlægning ved Mindemuren. Mødet blev herefter afholdt efter de gældende vedtægter, et indlæg ved general Michael Lollesgaard om status i Hæren og Hærens fremtid og med afsluttende landsrådsmiddag samt kammeratligt samvær.

Læs mere i referatet fra mødet her

Se billeder fra landsrådsmødet her

Næste ordinære landsrådsmøde er berammet til lørdag d. 18. september 2021 på Antvorskov              Kaserne. 

Informationscenteret i Kastellet åbner 22. juni 2020

Læs mere om "Historien bag", "Opbygningen" og "Etableringen" for Informationscentet i Kastellet her

Se kortskitse her

Officielle billeder

I mange soldaterforeninger findes, i de enkelte foreningslokaler eller tilsvarende mødelokaler/-steder, officielle billeder af Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik.

Fra Hendes Majestæts Dronningens Adjudantstab har man tilkendegivet på officiel forespørgsel fra Forsvaret, at det officielle billede af Prins Henrik forbliver hængende, indtil andet besluttes. 
Vi i soldaterforeningsregi er selvsagt friere stillet, men DSL foreslår, der hvor det er relevant, at vi også lader billedet af Prins Henrik forblive hængende.Soldatens og Orlogsgastens Fond

Fondsbestyrelsen måtte i 2017 suspendere udmøntninger efter svigtende afkast kombineret med tidspunkter for udmøntning af afkast. Efter et fondsbestyrelsesmøde 17. oktober 2017 kan nu udmeldes, at der nu påny "er penge i kassen", og ansøgninger modtages på normal vis til behandling / udmøntning i 2018. Fundatsen for fonden findes her nederst på denne side.H.K.H. Kronprinsen udnævnt til æresmedlem af LandsrådetDanske Soldaterforeningers Landsraad har udnævnt Hans Kongelige Højhed Kronprinsen som æresmedlem af Landsrådet. Det fandt sted mandag 18. september 2017 i Frederik VIII Palæ på Amalienborg, hvor Landsrådets præsident Flemming Rytter, vicepræsident Carl Bratved, landsrådssekretær Flemming Martinussen og præsidiemedlem Henrik Gattrup overdrog diplomet til Kronprinsen, og præsidenten motiverede udnævnelsen.
 


 


Nordisk Stævne 2019 i Norge

Landsrådet deltog i dagene 12. - 16. juni 2019 i det 37. Nordiske Stævne, der efter tur afvikledes af Norges Militære Kameratforeningers Forbund i militærforlægningen Terningmoen Leir i Elverum. 

Det Nationale Monument i Kastellet

I respekt for de mange, der har været udsendt fra Danmark til verdens konflikt- og katastrofeområder, og ikke mindst de, som mistede livet under indsatsen, besluttede regeringen i 2009, at der skulle etableres et monument for Danmarks Internationale indsats siden 1948.Monumentet er placeret på Prinsessens Bastion i Kastellet, og det er offentligt tilgængeligt.

Kunstneren Finn Reinbothes monument består af tre rum, der er defineret af granitbeklædte mure med lyssøjler.
Grundstenen til monumentet blev lagt af Statsministeren den 7. april 2011, og monumentet blev indviet af Hendes Majestæt Dronningen på flagdagen den 5. september 2011.

Om praktiske forhold - herunder indberetning om arrangementer - henvises til Kastellets hjemmeside.Landsrådets elektroniske håndbog

Landsrådets vedtægt -
klik her

Landsrådets organisationsoversigt -
klik her - (september 2020)

Landsrådets Årsrapport (Regnskab) - klik her - (2019)

Landsrådets medlemsoversigt - landsforeningerne - pr. 1. januar 2021
 - klik her

Opstilling ved officielle modtagelser af HMD -  klik her (udgave 2018)

Soldatens og Orlogsgastens Fond - fundats -  klik her

Bæring af hæderstegn og dekorationer - vejledning   -  klik her

Fanebærere og ceremoniel - vejledning  -  klik her

Valg af regionale præsidiemedlemmer - bestemmelser  -  klik her

Nordisk samarbejde i historisk perspektiv - klik her
 
     

Dybbøl Mølle - i historisk perspektiv  -
  klik her
  
Bestemmelser for Dybbølfonden  -  klik her

Flagning på Dybbøl Banke - klik her


dsm-logo-uden-krone

Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd

DSM - i historisk perspektiv -
  klik her
 
DSM organisation - diagram - klik her

DSM vedtægt  klik her

Fonden Danske Veteranhjem, fundats 2017 - klik her


Landsrådets butik


Landsrådets butik tilbyder:


Landsrådets reversnål, slipsenål og manchetknapper.

Bestilling sendes til Uffe Uhler pr. mail: .Billedarkiv

Aktivitetskalender

25/09/2021
Dronningens Livregiments Soldaterforening
Jubilarstævne for 2021 jubilarer

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Iderummet.dk