Landsrådets formål og vision

 Landsrådets formål - som fastlagt i vedtægterne:


stk. 1

Danske Soldaterforeningers Landsraad har til formål at varetage, formidle og koordinere et samarbejde mellem tilsluttede landsforeninger inden for den danske soldaterforeningsbevægelse.
Landsrådet er uafhængig af partipolitik.

stk. 2
Landsrådet har til opgave gennem folkelig oplysning at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar.

stk. 3
Landsrådet har endvidere til opgave at formidle information og kommunikation mellem de tilsluttede landsforeninger og forsvarets ledelse.
Det er tilsvarende Landsrådets opgave at varetage kommunikation og samarbejde med andre komponenter i og med tilknytning til Forsvaret, samt til de øvrige organisationer og foreninger i den danske soldaterforeningsbevægelse.

stk. 4
Endelig påhviler det Landsrådet at

 • varetage forbindelsen til de nordiske soldaterforeningsbevægelser og til andre internationale forsvarsvenlige organisationer,
 • varetage soldaterforeningernes interesser i Den Selvejende Institution ”Dybbøl Mølle”,
 • varetage soldaterforeningernes interesser i fondsbestyrelsen i ”Soldatens og Orlogsgastens Fond”,
 • varetage administrationen af fonde og mindelegater, i hvilke Landsrådet ved fundatsbestemmelser er indsat som administrator,
 • engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold i øvrigt med tilknytning til det danske forsvar. 

 Landsrådets vision
(Senest fastlagt på landsrådsmøde 2016)
 
Danske Soldaterforeningers Landsraad vil være bannerfører i bestræbelserne for at samle den danske soldaterforeningsbevægelse, for derigennem at

 • synliggøre Forsvaret bredt i samfundet
 • synliggøre soldaterforeningsbevægelsen
 • støtte Forsvaret som ambassadører over for samfundet og derved medvirke til fastholdelse og udvikling af forsvarsviljen
 • støtte udsendte og tidligere udsendte soldater og deres familier og pårørende
 • fastholde Forsvaret på et ansvar for og medvirken til traditionspleje
 • gennem Folk & Sikkerhed arbejde for politisk indflydelse for et forsvar, der professionelt og velfunderet kan løse pålagte opgaver.

  

Soldaterforeningerne arbejder stærkt for, at FLAGDAGEN FOR DANMARKS UDSENDTE 5. september forankres med arrangementer og markering i landets 98 kommuner. Mange kommuner landet over skaber meget flotte og engagerede stævner på flagdagen - her eksempelvis fra Aalborg på flagdagen i 2013.

Billedarkiv

Aktivitetskalender

09/08/2019
De Danske Pionerforeninger
Tur til Slesvig

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk