Velkommen til information om Landsrådet!Danske Soldaterforeningers Landsraad

har til formål at varetage og koordinere et samarbejde mellem 24 tilsluttede landsforeninger med 31.346 medlemmer (2017) inden for den danske soldaterforenings-
bevægelse i Hæren.

 
Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar.

Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold iøvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Landsrådet er stiftet den 10. september 1936.

En kort oversigt over Landsrådets historie - læs mere her


En fest- og mindedag for vore veteraner ...

Flagdagen 2017 tirsdag 5. september er under planlægning landet over - ikke mindst det store arrangement i København, men også i landets øvrige kommuner.

Folk & Sikkerhed har netop udsendt flagavis 2017, som man kan læse her i elektronisk udgave - flagavis 2017.

Folk & Sikkerhed har taget initiativ til at gå online med flagdagen på www.flagdagen.dk

Her har man mulighed for at orientere sig om alle flagdagsarrangementer i Danmark, udfinde samarbejdspartnere, og hente råd og vejledning om flagdagen.


Flagdagen for vore udsendte i 2016 blev en stor festdag landet over - med flot sommervejr med høj sol og god blanding af højtidelighed og feststemning.

Kronprinsparret lagde Kongehusets krans ved monumentet i Kastellet.Flagdagen er over de seneste år kommet mere i fokus i landets kommuner. Folk & Sikkerhed har registreret, at der i 2016 var flagdagsarrangementer i 81 af landets 98 kommuner - og mange steder med store arrangementer med et righoldigt program.

Der er også en tendens til, at man i mange kommuner - med god støtte fra soldater- og marineforeningerne og andre frivillige organisationer, har skærpet profilen og udvidet engagement og program.
En herlig udvikling med støtte til en god sag!

Danske Soldaterforeningers Landsraad modtager og koordinerer til sine tilsluttede landsforeninger tilskud fra Kulturministeriets pulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål - tidligere kendt som tipsmidlerne.Webmaster: Ole Bennekou -

Billedarkiv

Aktivitetskalender

26/08/2017
Militærpolitiforeningen i Danmark
Jubilarstævne

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk