Velkommen til information om Landsrådet!Danske Soldaterforeningers Landsraad

har til formål at varetage og koordinere et samarbejde mellem 24 tilsluttede landsforeninger med 28.766 medlemmer (2020) inden for den danske soldaterforenings-
bevægelse i Hæren.

 
Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar.

Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold iøvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Landsrådet er stiftet den 10. september 1936.

En kort oversigt over Landsrådets historie - læs mere her

 


 
Sidste nyt fra Skydeudvalget     


50 m pokalskydningen 2021, vil blive gennemført efter gældende proportioner.

 


 
Markering af DADV 100 års jubilæum


Præsident med fane og fanebærer deltog den 25. juni 2021 i markering af De Allieredes Danske Våbenfællers 100 års jubilæum.
Ceremonien startede med en kransenedlæggelse i Churchill parken til toner fra sækkepibespil, efterfulgt af en kirkelig ceremoni i St. Albans Church. Dernæst en kransenedlæggelse ved Vore Faldne statuen ved Kongeporten til musik af hjemmeværnsorkesteret samt en sækkepibespiller. Dagen blev afsluttet med en reception i Kastellet.
En smuk og mindeværdig ceremoni. Flere billeder her

DADV 100års jubilæum

 


 
DSL CAP til hjemsendte værnepligtige.

DSL Cap
Caps overrækkelse Oksbøl 2021

Man kan finde links medlemskab af soldater foreninger her.

Se flere billeder fra CAPS uddelinger her


 

Ny Forsvarsminister


Læs Præsidenten for Danske Soldaterforeningers Landsraads velkomstbrev til vores nye Forsvarsminister Trine Bramsen her 

Udsendt af Danmark?!?

Nu skal du og alle andre 
danskere høre historien om de danske udsendte. I anledning af Flagdagens 10-årsjubilæum i 2019 og 70-året for Danmarks udsendelser i 2018 samler Udsendt af Danmark for første gang alle beretningerne, før de går tabt eller bliver glemt.

Hver dag i et år 
vil danskerne opleve de rørende, gribende og inspirerende beretninger om livet før, under og efter en udsendelse for Danmark til krig, kriser og katastrofer. Hvorfor tog de afsted? Hvad oplevede de? Og hvad har de senere brugt erfaringerne til i det civile liv.

Målet for Udsendt af Danmark 
er både at anerkende den enkeltes indsats og den samlede danske vilje til at gøre Verden tryggere gennem troen på fællesskabet. Den vilje og det fællesskab, der er kendt i hele Verden og gør os til det mest trygge samfund at leve i.

Har du været udsendt? 
Og har du lyst til, at indgive din historie, gå til tilmeldingen her

 


 
Danske Soldaterforeningers Landsraad modtager og koordinerer til sine tilsluttede landsforeninger tilskud fra Kulturministeriets pulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål - tidligere kendt som tipsmidlerne.
Billedarkiv

Aktivitetskalender

25/09/2021
Dronningens Livregiments Soldaterforening
Jubilarstævne for 2021 jubilarer

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Iderummet.dk