Velkommen til information om Landsrådet!Danske Soldaterforeningers Landsraad

har til formål at varetage og koordinere et samarbejde mellem 24 tilsluttede landsforeninger med 30.836 medlemmer (2018) inden for den danske soldaterforenings-
bevægelse i Hæren.

 
Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar.

Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold iøvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Landsrådet er stiftet den 10. september 1936.

En kort oversigt over Landsrådets historie - læs mere herFaneborg ifm. H.K.H. Kronprinsens 50 års fødselsdag

Adjudantstaben har 16.05.2018 udmeldt til DSM, at der - på trods af tidligere afvisninger - nu er mulighed for opstilling af faner / orlogsflag på fødselsdagen lørdag 26. maj 2018.

Indkaldelsen er udsendt via mail i hele DSM-bredden.

Faneborgen opstilles på Kongens Nytorv, hvor kronprinsparret passerer i karet på vej til gallataffel på Christiansborg.

Der arrangeres landsdækkende bustransport for fanepersonel med opsamlingssteder:

Aalborg - Thisted - Skive - Viborg - Randers - Holstebro - Herning - Varde - Esbjerg - Aarhus - Horsens - Vejle - Fredericia - Sønderborg - Gråsten - Aabenraa - Haderslev - Kolding - Middelfart - Vordingborg - Næstved - Køge - Odense - Nyborg - Korsør - Slagelse og Ringsted.

Der er for selvtransporterende mødetid i Kastellet (via Kongeporten) kl. 17.00, hvor der er parkeringsanvisning og instruktion.

Kl. 18.15 marcheres med tamburkorps til Kongens Nytorv via Esplanaden og St. Kongensgade.

Det er understreget, at faner/flag, der indgår i faneborgen, skal være Dannebrog.

Tilmelding til DSL vicepræsident Carl Bratved -  - tlf. 40 96 48 58 - med tilmeldingsfrist senest onsdag 23. maj 2018 kl. 12.00.

Ved tilmelding skal oplyses: Foreningsnavn, navne på fanebærer og faneløjtnant, ønske om opsamlingssted / selvtransporterende, samt et mobiltelefonnummer.

Endvidere skal oplyses ønske om køb af faneplade.

Afgangstidspunkt/opsamlingssted på de enkelte opsamlingssteder samt muligt information om evt. forplejning planlægges udsendt torsdag 24. maj.

Tilmeldinger, der allerede måtte være afgivet til Landsdelsregion ØST, bedes repeteret ved tilmelding til Carl Bratved.

På trods af det meget korte varsel arbejdes der på højtryk for, at vi alle får en minderig dag - og en stor og flot faneborg fra Danske Soldater- og Marineforeninger.
(Tekst: DSM)

Læs mere her

Se kortskitse her


 (Foto: Viggo Bjørn-Jensen)
Udsendt af Danmark?!?

Nu skal du og alle andre 
danskere høre historien om de danske udsendte. I anledning af Flagdagens 10-årsjubilæum i 2019 og 70-året for Danmarks udsendelser i 2018 samler Udsendt af Danmark for første gang alle beretningerne, før de går tabt eller bliver glemt.

Hver dag i et år 
vil danskerne opleve de rørende, gribende og inspirerende beretninger om livet før, under og efter en udsendelse for Danmark til krig, kriser og katastrofer. Hvorfor tog de afsted? Hvad oplevede de? Og hvad har de senere brugt erfaringerne til i det civile liv.

Målet for Udsendt af Danmark 
er både at anerkende den enkeltes indsats og den samlede danske vilje til at gøre Verden tryggere gennem troen på fællesskabet. Den vilje og det fællesskab, der er kendt i hele Verden og gør os til det mest trygge samfund at leve i.

Har du været udsendt? 
Og har du lyst til, at indgive din historie, gå til tilmeldingen her

 


 Læs mere her
 

En fest- og mindedag for vore veteraner ...

Den Nationale Flagdag 2017 tirsdag 5. september blev en stor fest- og mindedag landet over - i flot eftersommervejr og med en god blanding af højtidelighed og feststemning. 

Folk & Sikkerhed havde forud i august udsendt flagavis 2017.

Folk & Sikkerhed har endvidere taget initiativ til at gå online med flagdagen på www.flagdagen.dkDe 4 DSM-landsfaner klar til faneparade i Kastellet - fra højre Flyvevåbnets Soldaterforening, Marineforeningen, Forsvarsbrødrene og Danske Soldaterforeningers Landsraad.
På venstre fløj fanen fra Danmarks Veteraner.
Foto: Søren Konradsen

Flagdagen er over de senere år kommet mere i fokus i landets kommuner.
Der er også en tendens til, at man i mange kommuner - med god støtte fra soldater- og marineforeningerne og andre frivillige organisationer, har skærpet profilen og udvidet engagement og program.

En herlig udvikling med støtte til en god sag!

Danske Soldaterforeningers Landsraad modtager og koordinerer til sine tilsluttede landsforeninger tilskud fra Kulturministeriets pulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål - tidligere kendt som tipsmidlerne.
Billedarkiv

Aktivitetskalender

26/05/2018
Fynske Livregiments Soldaterforening
Jubilarstævne

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk