Velkommen til information om Landsrådet!Danske Soldaterforeningers Landsraad

har til formål at varetage og koordinere et samarbejde mellem 24 tilsluttede landsforeninger med 28.766 medlemmer (2020) inden for den danske soldaterforenings-
bevægelse i Hæren.

 
Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar.

Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold iøvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Landsrådet er stiftet den 10. september 1936.

En kort oversigt over Landsrådets historie - læs mere herInformation fra Skydeudvalget angående Pokalskydninger 2021.

Pga. Covid-19 restriktionerne og DGI´s anbefalinger til Skytteforeninger og klubber, og de deraf følgende mange aflysninger af skydning landet over, så finder Skydeudvalget ikke, at en Pokalskydning på 15 m kan gennemføres rimeligt retfærdigt i 2021. De fleste foreninger har fulgt anbefalingerne og dermed ikke skudt i perioden fra oktober 2020 og det vil fortsætte frem til den 28. februar 2021.

Det betyder, at det ikke er muligt, at gennemføre en ordentlig konkurrence i perioden 1-15. marts, hvor resultaterne skal indberettes, samt at muligheden for at restriktionerne forlænges stadig er mulig.

Derfor anbefaler Skydeudvalget, at Pokalskydningen på 15 m suspenderes i 2021 og genoptages i 2022, hvor vi forhåbentligt kan skyde regelmæssigt igen.

Vi afventer udviklingen mht. afvikling af Pokalskydningen på 50 m, men håber denne kan gennemføres, da denne først skal afvikles i august-september måned 2021.

Skydeudvalgels anbefaling har Præsidets opbakning.


 

Ny Forsvarsminister


Læs Præsidenten for Danske Soldaterforeningers Landsraads velkomstbrev til vores nye Forsvarsminister Trine Bramsen her 

Udsendt af Danmark?!?

Nu skal du og alle andre 
danskere høre historien om de danske udsendte. I anledning af Flagdagens 10-årsjubilæum i 2019 og 70-året for Danmarks udsendelser i 2018 samler Udsendt af Danmark for første gang alle beretningerne, før de går tabt eller bliver glemt.

Hver dag i et år 
vil danskerne opleve de rørende, gribende og inspirerende beretninger om livet før, under og efter en udsendelse for Danmark til krig, kriser og katastrofer. Hvorfor tog de afsted? Hvad oplevede de? Og hvad har de senere brugt erfaringerne til i det civile liv.

Målet for Udsendt af Danmark 
er både at anerkende den enkeltes indsats og den samlede danske vilje til at gøre Verden tryggere gennem troen på fællesskabet. Den vilje og det fællesskab, der er kendt i hele Verden og gør os til det mest trygge samfund at leve i.

Har du været udsendt? 
Og har du lyst til, at indgive din historie, gå til tilmeldingen her

 


  

En fest- og mindedag for vore veteraner ...

Den Nationale Flagdag 2017 tirsdag 5. september blev en stor fest- og mindedag landet over - i flot eftersommervejr og med en god blanding af højtidelighed og feststemning. 

Folk & Sikkerhed havde forud i august udsendt flagavis 2017.

Folk & Sikkerhed har endvidere taget initiativ til at gå online med flagdagen på www.flagdagen.dkDe 4 DSM-landsfaner klar til faneparade i Kastellet - fra højre Flyvevåbnets Soldaterforening, Marineforeningen, Forsvarsbrødrene og Danske Soldaterforeningers Landsraad.
På venstre fløj fanen fra Danmarks Veteraner.
Foto: Søren Konradsen

Flagdagen er over de senere år kommet mere i fokus i landets kommuner.
Der er også en tendens til, at man i mange kommuner - med god støtte fra soldater- og marineforeningerne og andre frivillige organisationer, har skærpet profilen og udvidet engagement og program.

En herlig udvikling med støtte til en god sag!

Danske Soldaterforeningers Landsraad modtager og koordinerer til sine tilsluttede landsforeninger tilskud fra Kulturministeriets pulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål - tidligere kendt som tipsmidlerne.
Billedarkiv

Aktivitetskalender

02/05/2021
De Danske Garderforeninger
Årgangsparade. Altid første søndag i maj. Porten åbner kl. 8.00. Offentlig adgang. Paraden formeres kl. 9.55. Gamle gardere, Musikkorpset, Tambourkorpset, Vagtgående styrke og Fanekommando.

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk