Velkommen til information om Landsrådet!Danske Soldaterforeningers Landsraad

har til formål at varetage og koordinere et samarbejde mellem 24 tilsluttede landsforeninger med 30.836 medlemmer (2018) inden for den danske soldaterforenings-
bevægelse i Hæren.

 
Landsrådet har til opgave at formidle en forståelse mellem befolkningen og Forsvaret til styrkelse af forsvarsviljen og fastholdelse af værnepligten som en vigtig del af dansk forsvar.

Herunder påhviler det Landsrådet at engagere sig i emneområder i soldaterforeningsbevægelsen og forhold iøvrigt med tilknytning til det danske forsvar.

Landsrådet er stiftet den 10. september 1936.

En kort oversigt over Landsrådets historie - læs mere herHvor blev forsvarsforlig 2018 af?

Regeringens udspil til et kommende forsvarsforlig 2018-2023 er offentliggjort i uge 41. Og det er - så vidt vides - stort set færdigforhandlet. Men ved årsskiftet er forliget fortsat ikke vedtaget i Folketinget!

I et indlæg i pressen den 29. december 2017 protesterede formændene for Forsvarets personaleorganisationer i samarbejde med Folk & Sikkerhed og DSM.

"Forsvarspolitik drejer sig i essensen om at fremme fred og sikkerhed, forebygge konflikter og krig, hævde Danmarks suverænitet og fremme en fredelig udvikling i verden. Det står i Forsvarsloven.
Skattepolitik og udlændingepolitik har et helt andet sigte. At blande forsvarspolitik og -forliget sammen med skatte- og udlændingepolitik i en eller anden uigennemskuelig politisk studehandel er ganske enkelt en "misforstået opgave".

Læs mere om dette og regeringsudspil til et forsvarsforlig - og soldaterforeningernes stillingtagen - på www.dsm-soldat.dk 


En fest- og mindedag for vore veteraner ...

Den Nationale Flagdag 2017 tirsdag 5. september blev en stor fest- og mindedag landet over - i flot eftersommervejr og med en god blanding af højtidelighed og feststemning. 

Folk & Sikkerhed havde forud i august udsendt flagavis 2017.

Folk & Sikkerhed har endvidere taget initiativ til at gå online med flagdagen på www.flagdagen.dkDe 4 DSM-landsfaner klar til faneparade i Kastellet - fra højre Flyvevåbnets Soldaterforening, Marineforeningen, Forsvarsbrødrene og Danske Soldaterforeningers Landsraad.
På venstre fløj fanen fra Danmarks Veteraner.
Foto: Søren Konradsen

Flagdagen er over de senere år kommet mere i fokus i landets kommuner.
Der er også en tendens til, at man i mange kommuner - med god støtte fra soldater- og marineforeningerne og andre frivillige organisationer, har skærpet profilen og udvidet engagement og program.

En herlig udvikling med støtte til en god sag!

Danske Soldaterforeningers Landsraad modtager og koordinerer til sine tilsluttede landsforeninger tilskud fra Kulturministeriets pulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål - tidligere kendt som tipsmidlerne.
Billedarkiv

Aktivitetskalender

27/02/2018
DSM – Koordinerende ledersamvirke
Ledermøde

Efterlys soldaterkammerater

Søg soldaterkammerater
Eksempel: garnison – navne – soldaternummer
 
 
© Soldater.dk - Udviklet af Disparweb.dk